Pozew zbiorowy

Ciągle napływają arcyciekawe informacje oraz bardzo konkretne zarzuty jak również krzywdy wyrządzone przez Elżbietę Jaworowicz i przez jej program a co się za tym wiąże także przez TVP. Publiczną telewizję, za nasze pieniądze, która zamiast szerzyć kulturę, tradycję, dobre wychowanie, czyli to co przez 40 lat niszczyła PRL-owska komuna, epatuje i zmusza widzów do oglądania patologii społecznych i marginesu, chamstwa i prostactwa. Nie taki edukacyjny powinien być cel publicznej telewizji. Będziemy starać się złożyć pozew zbiorowy, aby skończyć z tą patologią. Prosimy o dalsze informacje i przykłady.

Leszek Bubel
LB1957@o2.pl
506 219 698